17 Tháng Mười Một, 2018

Ông: Vũ Trường Thịnh

Ông: Vũ Trường Thịnh Cố vấn Chủ tịch Tập đoàn Ông Vũ Trường Thịnh tốt nghiệp Khoa Kinh tế, Trường […]
31 Tháng Tám, 2018

Ông: Tống Đức Long

Ông: Tống Đức Long Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Ông Tống Đức Long đã có Trên 15 năm kinh nghiệm giám sát, quản lý thực hiện dự án lớn. Có kiến thức vững trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp và khởi nghiệp...
31 Tháng Tám, 2018

Ông: Cao Hoài Thanh (Henry Cao)

Ông: Cao Hoài Thanh ( Henry Cao) Phó chủ tịch Tập đoàn Ông Cao Hoài Thanh Tốt nghiệp Thạc sĩ […]
English